Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa osakasta tekemään selvityksen huoneistossa tehtävistä remonteista. Taloyhtiön hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa myöntää remonttilupia varmistaakseen, että yhtiössä tehtävät muutostyöt tehdään asianmukaisesti ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Tarkoituksena on saattaa taloyhtiön tietoon mitä töitä tehdään, kuka remontit tekee ja milloin. Remonttia ei saa aloittaa, ennen kuin ilmoitus on käsitelty ja lupa myönnetty. Kunnossapitotyöt ja remontit kirjataan huoneistokohtaiseen rekisteriin.

Osakkaalla on korvausvelvollisuus, jos remontti aiheuttaa vahinkoa taloyhtiölle tai muille asukkaille. Ammattitaitoisesta valvojasta on osakkaalle hyötyä, sillä siten huolehditaan töiden asianmukaisesta suorittamisesta. Valvonnasta aiheutuvat kustannukset maksaa osakas.

Mitkä remontit pitää ilmoittaa?

  • Kylpyhuone- tai keittiöremontit. Ilmoita myös, jos vaihdat esim. hanoja tai wc-istuimen.
  • Remontit, jolla voi olla vaikutusta lämmitysjärjestelmään, vedenjakeluun, sähköihin, viemäröintiin, ilmastointiin tai akustiikkaan (esim. seinien siirtäminen).
  • Lattiaremontit, jos sillä voi olla vaikutusta esim. äänieristykseen (muovimatto vaihdetaan parkettiin) ja sitä kautta naapurihuoneistoon.

Jos olet epävarma kuuluko remontista ilmoittaa, tarkista isännöitsijältä ennen remontin aloittamista, vaatiiko suunniteltu remontti ilmoituksen.

Mitä remontteja ei tarvitse ilmoittaa?

Pienet pintaremontit, kuten seinien tapetointi tai maalaus.

Milloin pitää ilmoittaa?

Hyvissä ajoin ennen remontin aloittamista. Remonttia ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on annettu.

Kenelle ja miten ilmoitetaan?

Isännöitsijälle remonttilupahakemuksella.

Muuta huomioitavaa remonteissa

Remontin tekoajat

Remontin tekeminen tulee rajata pääasiassa normaaliin työaikaan arkisin klo 7-17 ja kovaa ääntä aiheuttavat työvaiheet arkipäiviinklo 8-16. Arkisin klo 20 jälkeen remontin teko on kielletty. Lauantaisin ja juhlapyhien aattona remontinteko on sallittu klo 9-18 välisenä aikana. Sunnuntaisin ja juhlapyhinä remontinteko on kielletty.

Ilmoittaminen naapureille

Alkavasta remontista on ilmoitettava lähinaapureille ja ilmoitustauluilla. Kerro, mitä tehdään, kauanko kestää, työajat ja yhteyshenkilöt. Ilmoitus poistaa naapureiden epätietoisuutta mahdollisista häiriöistä.

Vesikatkot

Remontteihin liittyvistä vesikatkoksista on sovittava huolto-/talonmiehen kanssa ja vesikatkoksesta on ilmoitettava ainakin ilmoitustauluilla vähintään kaksi päivää ennen katkosta. Lisäksi vesikatkoksesta on ilmoitettava erikseen mahdollisille liikehuoneistojen haltijoille. Veden saa katkaista ainoastaan huolto-/talonmies, eli osakkaat tai remonttimiehet eivät saa koskea taloyhtiön sulkuihin.

Remonttijätteet ja siivous

Roskalaatikoihin ei saa viedä remonttijätettä, vaan remontin teettäjän tai tekijän on omalla kustannuksellaan vietävä ne esim. kaatopaikalle.

Remontin yhteydessä porraskäytävä (ja hissi) tulee siivota päivittäin remontista aiheutuvasta pölystä tai muista jätteistä. Remonttitarvikkeita tai -jätteitä ei saa varastoida taloyhtiön yhteisissä tiloissa tai pihalla. Tavarankuljetus on järjestettävä remontin aikana siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa talon asukkaille.